تو مسیر رسیدن بهار شاخه های خشكیده دلتو تو آتیش امروز بسوزون تا گرم شه دل مهربونت!
4شنبه سوری مبارك!

متاسفانه دستگاه شما این انیمیشن را پشتیبانی نمی کند! :(