بازی برج هانویی سایت سوتل

زمان: حرکت:
این بازی جالب بر اساس مهارت حل مسئله تقسیم و حل و همچنین منطق عمل می کنه. هدف اینه که همه دیسک ها رو به یک میله دیگه منتقل کنی! فقط نکته اش اینجاست که تو هر بار می تونی یک دیسک برداری و همچنین باید ترتیب اندازه دیسک ها تو همه ی میله ها حفظ بشه. یعنی نمی تونی یک دیسک بزرگ را روی یک دیسک کوچیک بذاری. موفق باشی :-)