بازی شناسایی اشکال

اشکال را با تمام سرعت ممکن، شناسایی کنید.
هر تعداد دفعه ای که خواستید می تونید بازی کنید!
کوکی ها برای ثبت رکورد شما استفاده می شن. دکمه "شروع" را هر موقع که آماده بودید بزنید.


 
در کل
بهترین
درصد
بهترین
زمان
میانگین
درصد
میانگین
زمان