در حال آماده شده

بازی نیمکت 2048 سایت سوتل

چطور بازی کنیم:
⭐️ تکه ها را به اطراف بکشید
⭐️ شماره های یکسان را روی هم قرار بدهید
⭐️ عدد 2048 را بسازید تا ببرید
⭐️ با افتخار لذت ببرید (انتخابی اما پیشنهادی)

بازی جدید