• سلام، زینب محمدی هستم

    حدود 2 سال قبل به سوتل پیوسته ام


    دانشجوی کارشناسی مهندسی نرم افزار

  • راه های ارتباطی

  • رزومه

  • عملیات