• سلام، سعید امین نیلی هستم

    حدود 2 سال قبل به سوتل پیوسته ام


    دانشجوی در شی گرا دانشگاه اشرفی

  • راه های ارتباطی

  • رزومه

  • عملیات