• سلام، عاطفه نظام زاده هستم

  حدود 2 سال قبل به سوتل پیوسته ام

  کاراموزی در شهرداری مرکزی اصفهان


  عاطفه نظام زاده


  علاقمندی ها

  موسیقی

 • راه های ارتباطی

 • رزومه

 • تجربه شغلی

  کاراموزی

  1394/04/09 - 1394/10/30

  در شهرداری مرکزی اصفهان


 • تحصیلات

  فوق لیسانس مهندسی کامپیوتر

  1395/07/01 - 1396/06/12

  در دانشگاه آزاد خوراسگان


  فوق لیسانس مهندسی کامپیوتر

  1395/07/01 - 1396/06/12

  در دانشگاه آزاد خوراسگان


 • عملیات