• سلام، بهزاد سلیمانی نیسیانی-یاهو (2) هستم

    حدود 2 سال قبل به سوتل پیوسته ام

  • راه های ارتباطی

  • رزومه

  • عملیات