• سلام، moein khayam هستم

    حدود 2 سال قبل به سوتل پیوسته ام

  • راه های ارتباطی

  • رزومه

  • تحصیلات

    متوسطه


  • عملیات