آزمایشگاه پایگاه داده‌ها (Database Labratory in Microsoft SQL Server)
آزمایشگاه پایگاه داده‌ها (Database Labratory in Microsoft SQL Server)
اطلاعات بیشتر
دانش آزمایشگاه پایگاه داده سازمان سال نیم فصل

این دوره مخصوص دانشجویان درس آزمایشگاه پایگاه داده‌ها (با ابزار SQL Server) رشته علوم و/یا مهندسی کامپیوتر (کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته) طراحی شده است. در این دوره، امکان مشاهده مطالب درسی، به اشتراک گذاری مطالب درسی، پرسش‌های تستی و پاسخ به تمرین‌های درسی فراهم می‌شوند.

سرفصل دوره
 • فایل‌های درس

 • آزمون‌ها و تمرین‌ها

 • فیلم‌های کلاسی
  • کاشان 9672
   • DbLab-961123-آشنایی با نصب SQL Server
   • DbLab-961130-مروری بر ERD
   • DbLab-961207-ساخت یک جدول
   • DbLab-961214-داده مناسب برای تاریخ شمسی، نحوه قراردادن محدودیت بر روی ستون ها
   • DbLab-961221-فیلد محاسباتی یا مشتق، نحوه نوشتن تابع، تابع تبدیل تاریخ شمسی به میلادی در SQL،رابطه کل
   • DbLab-970120-پیاده سازی ارث بری، عدم امکان وجود دور در تنظیمات رابطه، تولید و اجرای اسکریپت از اشیا
   • DbLab-970127-تعریف کلید ثانویه، تعریف روال ذخیره شده (Stored Procedure)، درج داده خودکار برای تست
   • DbLab-970203-اتصال به پایگاه در برنامه ویندوزی سی شارپ (#C)
   • DbLab-970210-اتصال به پایگاه داده، حمله تزریق یا SQL Injection-ساخت دیتاست گرافیکی-ساخت فرم مدیریت ا
   • DBLab-970217-آشنایی با Anchor و Dock-قراردادن Combobox-ساخت View
   • DbLab-970224-کنترل داده ها خارج از GridView،ساخت کنترل تاریخ سفارشی فارسی،ساخت ارتباط بین دو جدول
   • DbLab-970231-Backup,Restore-Import,Export-Generate DB Script-Select can be Complex
   • DbLab-970307-آشنایی با رهانا (Trigger)
   • 15:49:35

  • کاشان 9782
   • مروری بر نمودار موجودیت رابطه و نحوه تحلیل آن
   • تحلیل نمودار ER مربوط به پایانه مسافربری
   • تحلیل ER مربوط به کتابخانه و بررسی جداول پایگاه داده آن
   • یاده سازی یک درخت در پایگاه داده، دسترسی به فرزندان و نوه ها یک گره
   • پرس وجوی یافتن نوه های مشترک گره های مختلف یک درخت
   • کوئری های بازگشتی در SQL برای محاسبه فاکتوریل و واکشی فرزندان و نوه ها یا یا اجداد یک گره
   • پیدا کردن فرزندان یا اجداد یک گره به کمک جدول موقتی و حلقه و دستور درج
   • متغیرهای جدولی (Table Variable) در مقابل جداول موقت (Temp Table)
   • پیدا کردن تعداد بچه ها و نوه های یک گره
   • کاربرد join در کنار هم قراردادن نتایج چندین پرس و جو (کوئری یا Query)-ساخت اسکریپت از کل پایگاه داده
   • 05:08:37


در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
برچسب ها