شیمی پایه یازدهم
شیمی پایه یازدهم
اطلاعات بیشتر
دانش شیمی (1) ، شیمی در مسیر توسعه پایدار سازمان دبیرستان غیر انتفاعی فهام سال 1396 نیم فصل 1

این دوره برای دانش آموزان درس شیمی سال یازدهم جهت دسترسی بهتر و منسجم تر مطالب درسی و همچنین آزمون های هفتگی و همچنین ارسال تمارین کلاسی می باشد.

در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
برچسب ها