شیمی پایه دهم
شیمی پایه دهم
اطلاعات بیشتر
دانش شیمی (1) ، شیمی در مسیر توسعه پایدار سازمان سال 1396 نیم فصل 1

این دوره برای دانش آموزان درس شیمی سال دهم جهت دسترسی بهتر و منسجم تر مطالب درسی و همچنین آزمون های هفتگی و همچنین ارسال تمارین کلاسی می باشد

در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
برچسب ها