درسنامه فارسی (3) دوازدهم
درسنامه فارسی (3) دوازدهم
اطلاعات بیشتر
دانش سازمان

این درسنامه شامل تمامی دروس ، گنج حکمت ها ، روان خوانی و شعر خوانی ها و ستایش و نیایش است که در سه قلمرو زبانی ، ادبی و فکری به طور کال بررسی شده است

علاوه بر آن در هر قلمرو تعدادی سوال از دروس به عنوان آزمون تهیه شده است.


سرفصل دوره
در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
برچسب ها