آزمون اول پردازش تصویر - مبانی تصویر رقمی

آزمون اول پردازش تصویر - مبانی تصویر رقمی

300 تومان 100 درصد تخفیف از اعتبار مشاهده

 • 453
 • 22
 • 0

آزمون پرس و جو نویسی در SQL

آزمون پرس و جو نویسی در SQL

100 تومان 100 درصد تخفیف از اعتبار مشاهده

 • 392
 • 13
 • 0

پداگوژی

پداگوژی

700 تومان مشاهده

 • 539
 • 2
 • 0

آزمون اول جاوا- مفاهیم پایه

آزمون اول جاوا- مفاهیم پایه

500 تومان 10 درصد تخفیف از اعتبار مشاهده

 • 918
 • 43
 • 0

آزمون کنکور کارشناسی ارشد پایگاه داده

آزمون کنکور کارشناسی ارشد پایگاه داده

2,000 تومان 10 درصد تخفیف از اعتبار مشاهده

 • 1575
 • 13
 • 1

آزمون اول پایتون- ساختار برنامه و عملگرها

آزمون اول پایتون- ساختار برنامه و عملگرها

500 تومان 100 درصد تخفیف از اعتبار مشاهده

 • 4257
 • 183
 • 1

آزمون شبکه و اینترنت از سری آزمون های صنف کامپوتر

آزمون شبکه و اینترنت از سری آزمون های صنف کامپوتر

500 تومان 100 درصد تخفیف از اعتبار مشاهده

 • 461
 • 1
 • 1