نرم افزار حسابداری شرکت های خدماتی

تاریخ: 1387/10/01

دسته بندی: نرم افزار

مشتری: آزمایشگاه مهدیه اصفهان

طراحی، کدنویسی، توسعه و پیاده سازی اولین پروژه ویندوز من با زبان برنامه نویسی #C در محیط ویندوز و انتقال داده های برنامه Foxpro آزمایشگاه مهدیه به پایگاه داده Sql Server برای آن سازمان