• سلام، محسن کرباسی زاده هستم

 • راه های ارتباطی

 • رزومه

 • تحصیلات

  دیپلم ریاضی و فیزیک

  1377/07/01 - 1378/03/31

  در دبیرستان شهید رجایی


 • درس/ دوره

  ریاضی 3 ( ) در دبیرستان شهید رجایی (دیپلم)

 • عملیات