• پروفایل

  • سلام، معصومه شفیعی هستم

  • راه های ارتباطی

  • رزومه

  • علاقمندی ها

  • اطلاعات تجربه شغلی

  • اطلاعات تحصیلی