🌟🌟🌟🌟مژده مژده 🌟🌟🌟🌟
مسابقه شماره 6 گروه بازی های سوتل
این مسابقه طبق روال گذشته، دو تا بازی داریم و تا ساعت 12 شب فردا جمعه 2 دیماه فرصت دارید تو مسابقه شرکت کنید.
اولین بازی، بازی جذاب و فکری اتللو هست که فقط کافیه رکوردتون را انتهای بازی ثبت کنین و عکسش را برای کاربر سرگرمی بفرستید.

لینک بازی اتللو👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

https://soteledu.com/Game/ReversiOthellovRace

مسابقه دوم  بازی پیدا کردن حروف فارسی که این بازی هم مانند اتللو، علاوه بر ثبت رکورد، عکسش را برای مدیر بفرستید.

لینک بازی کلمه یابی 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻
https://soteledu.com/game/WordFindFarsivrace

 در مورد رتبه بندی نیز طبق روال گذشته، افرادی که بیشترین امتیاز و بالاترین رتبه را در هر دو مسابقه، بصورت مجموع بیارند به عنوان نفر های برتر اعلام می شوند.

🏅🏅🏅همچنین در مورد جایزه نقدی نیز مثل هفته گذشته چنانچه تعداد رکورد های مسابقه از مرز 50 شرکت کننده گذشت جایزه نقدی به نفرات برتر اهدا میشه🏅🏅🏅

⭐️🌟⭐️🌟⭐️🌟⭐️🌟⭐️🌟⭐️🌟⭐️🌟⭐️🌟⭐️🌟⭐️🌟⭐️🌟⭐️🌟⭐️🌟⭐️🌟⭐️🌟⭐️🌟⭐️🌟⭐️🌟⭐️🌟⭐️🌟⭐️🌟⭐️🌟⭐️🌟⭐️🌟⭐️🌟⭐️🌟⭐️🌟⭐️🌟⭐️🌟⭐️🌟⭐️🌟⭐️🌟⭐️🌟⭐️🌟⭐️🌟⭐️

از بین 30 رکورد ثبت شده
نفرات برتر در بازی کلمه یابی:
1- آقای HARD ROCK با رکورد 199.9 ثانیه
2- خانم e با رکورد 393.5 ثانیه
3- آقای moein با رکورد 527.1 ثانیه

نفرات برتر در بازی اتللو:
از نظر زمان:
1- آقای HARD ROCK در 61 ثانیه (با 53 خانه سیاه)
2- آقای ع.فروغی در 67.7 ثانیه (با 38 خانه سیاه)
3- خانم Nadia در 105.2 ثانیه (با 47 خانه سیاه)
از نظر تعداد خانه های سیاه بیشتر:
1- خانم mohadese gh با 63 خانه سیاه
2- آقای moein با 54 خانه سیاه
3- آقای HARD ROCK با 53 خانه سیاه

دیدگاه ها