امتیازات برتر بازی کلمه یابی انگلیسی

 

 

 

ردیف مقدار زمان رکورد  اسم تلگرامی
1 89/61 R
2 98 Amir
3 98/9 ☺️
4 115/5 f.f
5 141/3 Ali Kp
6 157/807 R
7 159/2 Hard Rock
8 160/2 Alireza
9 162/1 f.f
10 169/3 NAZANIN...KH
11 179/54 f.f
12 188/3 NAZANIN...KH
13 194/468 f.f
14 196/403 NAZANIN...KH
15 198 bahar prst
16 211/6 Ali Kp
17 212/058 Amir H
18 220/7 bahar prst
19 225/307 NAZANIN...KH
20 247/7 NAZANIN...KH
21 265/5 NAZANIN...KH
22 268/69 NAZANIN...KH
23 300/045 NAZANIN...KH
24 300/045 NAZANIN...KH
25 302/21 Hard Rock
26 310/1 bahar prst
27 315/31 bahar prst
28 359/715 NAZANIN...KH
29 361/487 bahar prst
30 373/422 Amir H
31 413/346 f.f
32 420/639 NAZANIN...KH
33 420/639 NAZANIN...KH
34 464/183 سرگرمی 
35 538/82 bahar prst
36 601/37 Amir H
37 625/869 bahar prst
38 627/241 NAZANIN...KH
39 719/725 ⇜ مســـــтαjiــــــتر ⇝ متین
40 796/114 moein
دیدگاه ها