امتیازات برتر بازی پازل 16 تایی

 

بر حسب تعداد جرکت

 

ردیف تعداد حرکت رکورد مقدار زمان رکورد  اسم تلگرامی
1 70 63 NAZANIN...KH
2 76 55 Hard Rock
3 76 69 NAZANIN...KH
4 92 77 NAZANIN...KH
5 112 182 Mahdi Rafatjah
6 124 158 M Z
7 124 158 M Z
8 142 180 moein
9 148 145 سرگرمی 
10 154 178 Mh
11 156 117 f.f
12 168 181 Maede Moazen
13 170 188 Mh
14 172 663 R
15 177 201 f.f
16 178 154 Mh
17 194 255 :-P :-D
18 201 212 bahar prst
19 224 301 moein
20 224 188 mohsen
21 232 283 f.f
22 312 352 Behzad Soleimani Neysiani
23 352 356 ⇜ مســـــтαjiــــــتر ⇝ متین
24 356 312 ⇜ مســـــтαjiــــــتر ⇝ متین
25 370 348 mohsen
26 662 641 bahar prst

 

 

بر اساس زمان 

 

ردیف تعداد حرکت رکورد مقدار زمان رکورد اسم تلگرامی
1 76 55 Hard Rock
2 70 63 NAZANIN...KH
3 76 69 NAZANIN...KH
4 92 77 NAZANIN...KH
5 156 117 f.f
6 148 145 سرگرمی 
7 178 154 Mh
8 124 158 M Z
9 124 158 M Z
10 154 178 Mh
11 142 180 moein
12 168 181 Maede Moazen
13 112 182 Mahdi Rafatjah
14 170 188 Mh
15 224 188 mohsen
16 177 201 f.f
17 201 212 bahar prst
18 194 255 :-P :-D
19 232 283 f.f
20 224 301 moein
21 356 312 ⇜ مســـــтαjiــــــتر ⇝ متین
22 370 348 mohsen
23 312 352 Behzad Soleimani Neysiani
24 352 356 ⇜ مســـــтαjiــــــتر ⇝ متین
25 662 641 bahar prst
26 172 663 R
دیدگاه ها