امتیازات برتر بازی دوز 4 تایی

 

رتبه مقدار زمان رکورد اسم تلگرامی
1 4/437 Amir
2 4/855 Ebrahim
3 6/104 Behzad Soleimani Neysiani
4 7/486 Behzad Soleimani Neysiani
5 19/357 Mh
6 19/663 S. Arjmand
7 28/842 S. Arjmand
8 30/849 Snow
9 31/132 سرگرمی 
10 35/537 Ali
11 45/874 ⇜ مســـــтαjiــــــتر ⇝ متین
12 49/02 ᄊԾんムᄊムÐ
13 51/108 Afiii
14 51/673 Afiii
15 59/025 R
16 65/591 OmiD Ranjbar
17 85/307 Afiii
18 85/723 Behzad Soleimani Neysiani
19 87/815 Behzad Soleimani Neysiani
20 88/04 M A
21 88/573 Afiii
22 260/107 OmiD Ranjbar
دیدگاه ها