امتیازات برتر بازی شلیک حباب

 

 

رتبه مقدار امتیاز رکورد  اسم تلگرامی
1 406850 Snow
2 198950 Snow
3 170600 R
4 99950 Snow
5 62050 سرگرمی 
6 59600 Ⓢamane
7 45550 R
8 29200 NAZANIN...KH
9 19700 f.f
10 19150 h
11 19050 :-P :-D
12 18200 moein
13 10100 Afiii
14 9350 Afiii
15 9250 :-P :-D
دیدگاه ها