نتایج بازی مین یابی 

 

رتبه زمان ثبت شده اسم تلگرامی
1 14/57 ☺️
2 17/131 ☺️
3 28/092 Amir H
4 45/441 Amir H
5 168/971 ๓๑нα๓๓αδ н๑รεïท
6 511/447 OmiD Ranjbar
دیدگاه ها