نتایج بازی جذاب پارانویید 

 

رتبه مقدار امتیاز  اسم تلگرامی
1 93080 سرگرمی 
2 45505 Alireza Fayyaz
3 34020 Snow
4 29160 Alireza Fayyaz
5 25180 ⇜ مســـــтαjiــــــتر ⇝ متین
6 13005 سرگرمی 
7 12745 Maede Moazen
8 12525 ⇜ مســـــтαjiــــــتر ⇝ متین
9 6120 f.f
دیدگاه ها