🌸🌸🌸🌸مسابقه شماره1 مورخه 95/08/21🌸🌸🌸🌸
عزیزان با توجه به 30 رکورد ثبت شده  مسابقه اول  و کسانی که عکس واسه اینجانب ارسال کردند 3 نفر را به عنوان برترین ها اعلام میکنیم


نفر اول  : آقای R.Dehghani 💐🙏🏻 با بزرگترین خانه 4096 و امتیاز 52232
نفر دوم : خانم  'r hadian' 💐🙏🏻 با بزرگترین خانه 2048 و امتیاز 35404
نفر سوم :  خانم فراست پور 💐🙏🏻 با بزرگترین خانه 1024 و امتیاز
11500

ممنون از اینکه مسابقه را جدی گرفتین و توش شرکت کردین این استقبال شما باعث دلگرمی هر چه بیشتر تیم طراحی و پیشتیبانی ماست
انشالله با گسترش گروه و جدب اسپانسر از هفته دیگه مسابقات دارای جوایز نقدی و غیر نقدی نیز خواهد بود.

⭐️🌟⭐️🌟⭐️🌟⭐️🌟⭐️🌟⭐️🌟⭐️🌟⭐️🌟⭐️🌟⭐️🌟⭐️🌟⭐️🌟⭐️🌟⭐️🌟⭐️🌟⭐️🌟⭐️🌟⭐️🌟⭐️🌟⭐️🌟⭐️🌟⭐️🌟⭐️🌟⭐️🌟⭐️🌟⭐️🌟⭐️🌟⭐️🌟⭐️🌟⭐️🌟⭐️🌟⭐️🌟⭐️🌟⭐️🌟⭐️🌟⭐️

جایزه نفر اول آقای R.Dehghani برنده 2 هزار تومان به صورت کارت شارژ

 

دیدگاه ها