جلسه توجیهی دبیران سرگروه های دروس متوسطه آموزش و پرورش ناحیه 5 اصفهان

توسط سید معین خیام‌نکویی


پست شده در حدود 1 سال قبل | دیدگاه: 0


به لطف خداوند متعال و مساعدت های بی دریغ جناب آقای مهندس باقری، کارشناس تکنولوژی آموزش و پرورش ناحیه 5 اصفهان، در تاریخ 29 مرداد ماه سال 1396 جلسه توجیهی سایت سوتل یرگزار گردید.

به لطف خداوند متعال و مساعدت های بی دریغ جناب آقای مهندس باقری، کارشناس تکنولوژی آموزش و پرورش ناحیه 5 اصفهان، در تاریخ 29 مرداد ماه سال 1396 جلسه توجیهی با موضوعات مشکلات تدریس، مراحل یادگیری، تکنولوژی ها، ابزارها و متدولوژی‌های نوین آموزشی و همچنین معرفی سایت کمک آموزشی سوتل و خدمات آن برگزار گردید. در ادامه با توجه به استقبال دبیران محترم آموزش و پروش مقرر گردید کارگاه های عملی  برای دبیران هر گروه آموزشی بصورت مجزا صورت پذیرد.
به امید تغییری مثبت و فردایی روشن تر در آموزش


برچسب ها:

دیدگاه ها