راه اندازی امکان آزمون الکترونیکی

توسط بهزاد سلیمانی نیسیانی


پست شده در حدود 1 سال قبل | دیدگاه: 0


امکان ساخت آزمون های الکترونیکی با امکان تصحیح توسط استاد یا تصحیح خودکار توسط سیستمبرچسب ها:

دیدگاه ها