برای آشنایی با سوتل و لزوم استفاده از این سایت، ابتدا می بایست مشکلات در مسیر یک آموزش با کیفیت و دلایل آنها بررسی شود و راهکارهایی که کشور های پیشرفته برای رفع این معضلات پیشنهاد می‌دهند را بررسی کوتاهی نمود. در ادامه به شرح امکانات و راهکارهایی که سایت سوتل به منظور برطرف کردن این مشکلات ارائه می‌دهد پرداخته می‌شود.

 

الف) معضلات آموزش در سطح جامعه:

یک آموزش دارای سه محور اصلی است: (1) انگیزه (2) محتوا (3) روش تدریس

اولین محور آموزش، انگیزه میباشد که البته مهمترین بخش آموزش است. با توجه به مسائل و معضلات اجتماعی موجود در سالهای اخیر به خصوص در بازار کار برای پیدا نمودن شغل مناسب و همچنین نیروی انسانی خبره، ضعف در حوزه آموزش بیش از پیش نمود پیدا کرده است و موجب بی انگیزگی دانش آموزان و دانشجویان جهت کسب علم گردد. این بیانگیزگی فراگیران و بیتفاوتی بسیاری از آنها، باعث شده است تا معلمین و اساتید ارجمند نتوانند کارایی مورد نظر خود را در آموزش دریافت کنند و حتی گاهی دچار نوعی افسردگی، یأس و ناامیدی شوند (با توجه به مثل معروف مستمع صاحب سخن را بر سر ذوق آورد). برای رفع این معضل نیز راهکارهایی پیشنهاد شده است که در ادامه به آنها پرداخته میشود.

در خصوص دومین محور آموزش، همانگونه که میدانید تغییر محتوا در دست فراگیران و مدرسان نیست، البته در برخی موسسات یا دروس خاص میتوان محتوا را تدوین کرد یا تغییر داد یا به روز رسانی کرد ولی این مسأله به طور کلی در حوزه اختیارات مدرسان و فراگیران نیست و تغییر سرفصل موجب مشکلاتی در درس‌های دیگر خواهد شد. گاهی محتوای قدیمی برخی دروس که جنبه پایه‌ای نداشته و بیشتر کاربردی هستند، موجب بی انگیزگی فراگیران و مدرسان شده است. البته بسیاری از مسئولین تولید محتوا، حرکتهای خوبی در جهت تدوین و بروز رسانی محتوا داشته و دارند اما همین تغییر محتوا نیز مشکلاتی بوجود آورده است. به عنوان مثال بسیاری از دبیران و اساتید با محتوای جدید آشنا نیستند و گاهی نحوه تدریس آنها را نیز نمی‌دانند. برخی از دروس جدید، نیاز به توجیه دبیر و خانواده‌ها جهت لزوم استفاده و آشنایی با آن درس را دارد که گاهی مشاهده شده است به دلیل عدم تبیین این مهم، کیفیت تدریس این دروس کاهش یافته و آسیب‌های آن در آینده مشاهده شده است. همچنین در بسیاری از دروس، سرفصل آموزشی گسترده و حجیم است، بنابراین امکان حل تمرین و بیان مثال و تبیین عمیق برخی مسائل کاربردی و مهم در تمام بخش‌های سر فصل وجود ندارد. صرف نظر از مسائل توجیهی مدرسان و خانواده‌ها و فراگیران، میزان کم و کیف محتوا خیلی به معلمین و اساتید مربوط نمی‌شود و هدف تفهیم بهتر همین محتوای موجود به فراگیران است.

درباره محور سوم آموزش یعنی روش تدریس، دو مسئله مهم وجود دارد: ابتدا نحوه تدریس که به محتوا و نوع درس نیز مربوط است، و در گام بعد، ابزارهای آموزشی. تا کنون روشهای زیادی برای تدریس دروس مختلف عملی، نظری، تاریخی و ... توسط متخصصین حوزه آموزش و روش تدریس در شاخه علوم تربیتی، پیشنهاد شده است اعم از استفاده از اسلاید، استفاده از کارگاه، استفاده از بازدیدهای علمی، استفاده از فیلم و کلیپ و روش‌های مختلفی که حتی نحوه استفاده از آنها به طور مفصل توسط کارشناسان علوم تربیتی و حوزه‌های مربوطه مانند روان شناسی و جامعه شناسی تبیین گردیده است.

در زمینه ابزارهای آموزشی، تا کنون ابزارهایی که در کشور ما مورد استفاده قرار گرفته است شامل 1. تخته سیاه 2. تخته وایت برد 3. ویدئو پرژکتور 4. تخته‌های هوشمند و 5. نرمافزارها و سایتهای کامپیوتری برای دروس و رشتههای خاص میباشد که 4 مورد اول، با توجه به هرم یادگیری -که محقق معروف در زمینه آموزش، جناب آقای دکتر ادگارد دیل (Edgar Dale) در سال 1970 ارائه کرده است-، کمتر از 50 درصد موجب یادگیری میشوند زیرا یک آموزش توسط دو شخص متفاوت مدرس و فراگیر انجام می‌شود و حتی در صورتی که مدرس به بهترین نحو آموزش دهد، صرفا 50 درصد آموزش به خوبی انجام شده است و 50 درصد دوم آموزش با تمرین و تکرار و عمل از سمت فراگیر تحقق می‌یابد که ابزارهای مدرس، کمکی در فعال کردن (Active) فراگیران نمی‌کند و فقط نحوه انتقال مطلب را زیباتر و شکیلتر و کامل‌تر میکنند. گرچه حتی در مورد همین ابزارهای مدرسان، تهیه بسیاری از موارد برای همه موسسات و آموزشگاهها مقدور نیست و هزینه گزافی برای ایجاد این بستر باید پرداخت شود. نکته قابل توجه این است که در هیچ کدام از این روشها، عدالت آموزشی را نمیتوان رعایت کرد که در ادامه بیشتر در این مورد توضیح داده میشود.

عدالت آموزشی این نیست که یک مطلب واحد، برای همه فراگیران به یک شکل بیان شود زیرا همه آنها در یک سطح هوش و توانایی ذهنی و شرایط روحی و روانی قرار ندارند و ممکن است یک نفر یک مطلب را بار اول متوجه شود ولی فرد دیگری نیاز داشته باشد همان مطلب دو یا چند بار برایش تکرار گردد تا متوجه شود. در روش تدریس متداول موجود، چنین امکانی وجود ندارد. از طرفی چنانچه مدرسان بخواهند چندین مرتبه یم مطلب را ارایه دهند، امکان پذیر نیست به این دلیل که هم زمان کافی وجود ندارد و هم حق افرادی که در مرتبه اول مطلب را فهمیدهاند، ضایع میشود و آنها شاکی و بی انگیزه خواهند شد. در ادامه با ارائه راهکاری که در جوامع پیشرفته مورد استفاده قرار میگیرد و نتیجه داده است، این مشکل نیز بر طرف میشود.

همانطور که امروزه مشاهده می‌شود، با توجه به پیشرفت تکنولوژی فراگیران و محصلین امروزه کم حوصله شدهاند و برای آموزش زمان کافی نمیگذارند. بسیاری از آنها ترجیح می‌دهند زمان زیادی را در شبکه‌های اجتماعی به خواندن مطالب مختلف (حتی آموزشی) به صورت خلاصه و یا کلیپ بگذرانند اما این مطالب موجب آموزش عمیق مفاهیم پایه‌ای و کاربردی در بسیاری از زمینه‌های علمی و عملی نمی‌شود. این مسئله چیزی نیست که فقط در کشور ایران اتفاق افتاده باشد بلکه در کل کره زمین و حتی در کشورهای پیشرفته این پدیده اتفاق افتاده است و اکثر فراگیران به اصطلاح، شب امتحانی شدهاند. با توجه به این موضوع، آموزش به چنین نسلی، با نسلهای قبلی متفاوت است که در سایت سوتل به این نکته نیز توجه شده است.

ب) روشهایی که در جوامع پیشرفته آزمایش شده و جواب گرفته‌اند

با بررسی آموزش در کشورهای پیشرفته و همچنین دانشگاهها و موسسات پیشرفته همچون استفورد، آکسفورد، MIT میتوان دریافت که در این جوامع، شیوه (متدولوژی: Methodology) تدریس با شیوه متداول در کشور عزیزمان ایران متفاوت است. آنها به نحوی روش تدریس را طراحی کردهاند که هر شخص، با هر سطح بهره هوشی بتواند بیشترین دریافت مطلب را داشته باشد.

با بررسیهایی که محقق معروف آقای ادگارد دیل انجام داد، مراحل یادگیری را به هرمی نسبت دادند که در شکل زیر نمایش داده شده است. همانگونه که در این هرم می بینید این روشی که در اکثر مدارس و دانشگاههای جامعه ما در حال استفاده و اجراست، در بهترین حالت پس از دو هفته 50 درصد آموزش را شامل میشود، یعنی اینکه ما با این روش آموزش که در کشورمان داریم، نهایتا میتوانیم 50 درصد یادگیری را برای محصلین خود فراهم کنیم و بیش از این، یک انتظار بی مورد است که از دانش پذیران داشته باشیم. حال در کشورهای پیشرفته با توجه به این هرم سعی کردهاند که با ایجاد امکاناتی نظیر سایتهای آموزشی همچون courera ، edx، udemy و ... به سمت پایین هرم را فراهم آورند که آموزش با کیفیت اتفاق میافتد و سطح یادگیری تا 90 درصد ارتقا پیدا میکند.

 

به این منظور راهکارهای زیر را استفاده میکنند:

 • در اولین مرحله با توجه به مسئله ای که بیان شد و هر دانشجو بسته به بهره هوشی و شرایط روحی و روانی و زمانی، محتوا را در اختیار محصل قرار میدهند که چنانچه یک شخص به هر دلیلی نتواند در کلاس متوجه مطلب شود یا حضور یابد، محتوای آموزشی را بصورت فیلم و جزوه و اسلاید در اختیار محصلین خود قرار می دهند که چنانچه محصل احساس نیاز کرد، در اختیارش قرار داشته باشد تا بتواند مرور کند.
 • در دومین مرحله برای رفع دو مسئله اساسی که در قسمت قبلی گفته شد یعنی تفهیم مفاهیم نظری و همراه سازی محصلینی که شب امتحانی شدهاند، پس از هر جلسه تدریس و قبل از جلسه تدریس بعدی، آزمونی با چند سوال تستی که مفاهیم اصلی که هر محصلی در رابطه با موضوع مورد آموزش باید بداند را طراحی کرده و از محصلین این آزمون گرفته می شود ولی تفاوتی که این آزمون با آزمون های موجود در مدارس و دانشگاهها و موسسات کشور ما دارد این است که این آزمون ها با هدف تمرین و تکرار یا همان آموزش(train)  محصلین برگزار میشوند و به هیچ عنوان به هدف ارزیابی استفاده نمیشوند. به همین منظور هر محصل به هر تعداد دفعهای که خواست میتواند این آزمون را جواب بدهد و نتیجه آزمون را ببیند. یعنی محصل میتواند یک بار آزمون بدهد و بعد ایرادات خود را ببیند و بار دوم برای تکرار، همان آزمون را بدهد و تا نمره کامل را از این آزمون نگرفته، نمیتواند بخش های بعدی آموزش را ببیند که البته در آموزش آکادمیک میتوان این شرط را برداشت و تا زمان اعلام نمرات نهایی، مهلت برای پاسخگویی قرار داد اما افرادی که پس از زمان مشخص شده پاسخ بدهند، جریمه شده و مثلا 80 درصد نمره آزمون را دریافت کنند. نکته مهم دیگر اینکه این آزمونها، عینا یکسان نیستند و هر بار سوالات و گزینههای آنها جا به جا میشود. همچنین میتوان به عنوان مثال 30 سوال انتخاب کرد و از سیستم درخواست کرد که هر بار، 20 سوال از بین این سوالات انتخاب کند و از آنها آزمون بگیرد که آزمونها، کسل کننده نبوده و مطالب جدیدی نیز به فراگیران بیاموزند. از مزایای این آزمون میتوان به همراه سازی محصلین در طول زمان تدریس و جلوگیری از تقلب اشاره کرد چون این آزمونها به هدف ارزیابی نیست و هیچ کس حاضر نیست برای یادگیری همکلاسی خود که تاثیری بر نمره ندارد، تقلب کند. همچنین جهت انگیزه دادن به فراگیران میتواند برای این آزمونها، نمره اضافه بر 20 در نظر گرفت. بدین ترتیب با گذاشتن یک مقدار زمان کم برای محصل، از طریق همین آزمون ساده، فراگیران میتوانند مفاهیم نظری دروس را متوجه شوند.
 • در مرحله سوم برای اینکه بخش دوم آموزش، یعنی همان مفاهیم عملی و یا تمرینی را برای محصلین به بهترین شکل تفهیم کنند، یکسری تمرین عملی به محصلین داده میشود ولی برخلاف تمرینهای موجود که تنها باعث افزایش حجم کارهای استاد میشود و نه از نظر آموزشی کارایی آنچنانی دارد (با توجه به امکان تقلب) و همچنین اساتید وقت ندارند که تک تک به محصلین خود بازخورد نمرات و اشکالات را بدهند و چنانچه یک نفر اصلا متوجه تمرین نشد، هیچگونه راه حلی وجود ندارد که متوجه جواب صحیح بشود، در صورتی که در سایتهای مذکور با ایجاد یک بستر مشارکتی که هر نفر از محصلین باید طبق نظر و ملاکهای مشخص شده از سمت مدرس، حداقل تعدادی مثلا 5 تمرین از دوستان خود را با توجه به ملاکهای تصحیحی که خود استاد مشخص کرده، تصحیح کنند که این ملاکها از تصحیح سلیقهای و غیر فنی جلوگیری میکند و خود فرآیند تصحیح نیز برای محصلین یک فرآیند آموزشی می باشد.
 • از بسترهای دیگری که وجود دارد، ایجاد بستری برای گپ و گفت و بحث و تبادل نظر در مورد یک موضوع خاص با محوریت مباحث استاد است که بتوانند پیامها را مدیریت کنند. علاوه بر این، چنانچه این مسئولیت آزمون، تمرین و تکرار، از وقت کلاسی حذف شود، اساتید فرصت کافی را دارند تا برای بحثهای درسی بیشتر وقت بگذارند و مقداری از زمان کلاس را برای ایجاد انگیزه برای محصلین صرف کنند و همینطور به بیان اطلاعات تکمیلی، کاربردها، روشهای کسب درآمد از این مبحث درسی و مطالب مفید دیگر بپردازند.

 

ج) معرفی امکانات سایت سوتل

سایت سوتل با بررسی عوامل فوق، بسترهای زیر را به منظور کمک به بهبود کیفیت آموزش فراهم آورده است.

امکانات سازمانی:

 1. امکان ایجاد درخت و پست سازمانی در سوتل
 2. امکان تعریف استاد
 3. امکان تعریف فراگیر
 4. امکان تایید اعضای جدید بصورت دستی و دریافت حق عضویت
 5. امکان ایجاد طرح های متفاوت برای عضویت اعضا
 6. امکان دریافت گزارش جزء از دوره های برگزار شده توسط اساتید سازمان به همراه شرکت کنندگان در دوره بصورت نمودارهای پویا
 7. امکان دریافت گزارش جزء از آزمون های برگزار شده توسط اساتید سازمان به همراه شرکت کنندگان در آزمون بصورت نمودارهای پویا
 8. امکان دریافت گزارش جزء نمرات از آزمون های برگزار شده توسط اساتید سازمان و نمودار نمرات هر آزمون بصورت پویا
 9. امکان دریافت گزارش جزوء فعالیت های هر یک از اعضا بصورت نموداری
 10. امکان دریافت گزارش های مالی بصورت نموداری و قابل جزء سازی
 11. امکان قرار گرفتن به عنوان معرف سایت به اعضای دیگر و دریافت سهم بازاریابی سایت سوتل
 12. امکان دریافت صفحه اختصاصی سازمان که شامل صفحات زیر می باشد
  • امکان نمایش اخبار سازمان
  • امکان نمایش دوره های سازمان
  • امکان مدیریت رویداد های سازمان
  • امکان معرفی و فروش محصولات سازمان و یا اعضای آن
  • ارسال خبرنامه به اعضای سازمان
  • امکان ارایه فایل و فرم های سازمان در صفحه های جداگانه
  • امکان ایجاد صفحات درباره ما، تماس با ما و ....

 

امکانات استاد:

 1. امکان عضویت در یک یا چند سازمان
 2. امکان ایجاد دوره های مجازی حاوی محتواهای متفاوت شامل فیلم آموزش، فایل های متنی، فایل های صوتی، لینک، فایل های نصبی، ارایه آزمون الکترونیکی، ارایه تمرین الکترونیکی و ....
 3. امکان ایجاد آزمون های الکترونیکی تکوینی (آموزشی) و پایانی و میانی (ارزیابی)
 4. امکان استفاده از بانک سوالات عمومی موجود در بخش های مختلف درخت دانش
 5. امکان ایجاد بانک سوالات بصورت طبقه بندی شده در درخت دانش
 6. امکان ایجاد درخت دانش برای دسته بندی بهتر محتوای تولیدی
 7. امکان استفاده از بازی های مرتبط برای جذاب کردن دوره و همینطور متمرکز کردن فراگیران به منظر دریافت بهتر مفاهیم اموزشی
 8. امکان کسب در آمد از دوره، آزمون ویا محتوا های تولیدی
 9. امکان دریافت گزارش اعضای عضو شده در دوره های ایجاد شده بصورت نمودارهای گویا
 10. امکان دریافت گزارش نمرات آزمون های ایجاد شده بصورت نمودارهای گویا
 11. امکان دریافت گزارش مالی از فروش دوره های ایجاد شده در سایت بصورت نمودارهای گویا
 12. امکان قرار گرفتن به عنوان معرف سایت به اعضای دیگر و دریافت سهم بازاریابی سایت سوتل
 13. ....

امکانات محصل یا فراگیر

 1. امکان عضویت در سازمان های مختلف
 2. امکان شرکت در کلیه دوره های عمومی
 3. امکان شرکت در کلیه آزمون های عمومی
 4. امکان ایجاد سوال در بانک سوالات
 5. استفاده از بازی های کم آنلاین حجم به منظور بالا بردن تمرکز، دقت، مهارت های حرکتی و ..
 6. امکان قرار گرفتن به عنوان معرف سایت به اعضای دیگر و دریافت سهم بازاریابی سایت سوتل
 7. ...

 

دیدگاه ها