حقوق و حریم شخصی کاربران

بنیانگذاران سایت سوتل نسبت به اعتماد شما برای عضویت و فعالیت و اشتراک گذاری محتوا، کمال تشکر را دارد و همه تلاش خود را در راستای تقویت این اعتماد و جلب رضایت شما انجام خواهند داد.

 

اطلاعات پروفایل هر شخص در سایت سوتل به دسته های تحصیلی، شغلی، خدماتی، و عمومی تقسیم می گردد. کلیه اطلاعات پروفایل درج شده توسط شما

 • با سطح دسترسی خصوصی تنها توسط خود شخص و اپراتورهای سوتل قابل دسترس خواهد بود.
 • با سطح دسترسی سازمان، توسط سازمان هایی که در سایت سوتل به عضویت آن ها در آمده اید قابل رویت می باشد.
 • با سطح دسترسی دو سویه، توسط کاربرانی که با آن ها ارتباط دو سویه برقرار کرده اید قابل مشاهده خواهد بود.
 • با سطح دسترسی دنبال کننده، توسط دنبال کنندگان شما قابل مشاهده می باشد.
 • با سطح دسترسی دنبال شونده، توسط کسانی که شما آن ها را دنبال کرده اید قابل مشاهده خواهد بود.
 • با سطح دسترسی عمومی، توسط هر کاربر عضو در سوتل یا غیر عضو قابل مشاهده می باشد.

 

محتوای آموزشی تولید شده توسط هر شخص از قبیل سوال، آزمون و دوره

 • با سطح دسترسی مخفی و خصوصی، تنها توسط خود شخص قابل دسترس و ویرایش می باشد.
 • با سطح دسترسی عمومی، توسط خود شخص و کاربران مجاز مانند اساتید، بازرسان، و اپراتورهای سوتل قابل دسترس و ویرایش می باشند.

 

انواع اطلاع رسانی در سایت سوتل به موارد زیر تقسیم بندی می گردد، که به طور پیش فرض فعال می باشند. به غیر از مورد اول، برای سایر موارد قابلیت تنظیم دریافت یا عدم دریافت اطلاعیه امکان پذیر می باشد.

 • اطلاعیه های مربوط به حساب کاربری،
 • اطلاعیه های مربوط به دوره و خدمات ثبت نام شده در سایت سوتل و سایت های سازمانی سوتل
 • اطلاعیه های مربوط به شبکه های اجتماعی سوتل
 • اطلاعیه های مربوط به خبرنامه های سایت سوتل
 • اطلاعیه های مربوط به خبرنامه های سازمان های سایت سوتل
دیدگاه ها