بازی پرواز تعادلی با کیف جت

بازی پرواز تعادلی با کیف جت

بازی جذاب و سرگرم کننده برای تقویت تمرکز و دقت

هزینه رایگان 69 اجرا

اجرا

بازی نجات گروگان

بازی نجات گروگان

بازی جذاب و سرگرم کننده برای تقویت سرعت عمل و دقت

هزینه رایگان 85 اجرا

اجرا

بازی  موش و پنیر

بازی موش و پنیر

بازی جذاب و سرگرم کننده ی فکری برای تقویت هوش و قدرت تفکر

هزینه رایگان 120 اجرا

اجرا

بازی جنگجوی هیرو

بازی جنگجوی هیرو

بازی سرگرم کننده و استراتژیک برای بهبود قدرت تمرکز و برنامه ریزی ابزاری

هزینه رایگان 376 اجرا

اجرا

بازی پرتاب حباب (نسخه جدید)

بازی پرتاب حباب (نسخه جدید)

بازی جذاب برای افزایش دقت

هزینه رایگان 437 اجرا

اجرا

بازی پرتاب دونات

بازی پرتاب دونات

بازی جذاب و سرگرم کننده برای افزایش دقتدر هنگام رها کردن دونات

هزینه رایگان 435 اجرا

اجرا

بازی مهارت ماجراجویی

بازی مهارت ماجراجویی

بازی جذاب و سرگرم کننده برای افزایش دقت و سرعت عمل

هزینه رایگان 572 اجرا

اجرا

بازی هرس درخت سایت سوتل

بازی هرس درخت سایت سوتل

بازی جذاب و سرگرم کننده برای تقویت سرعت عمل و دقت

هزینه رایگان 517 اجرا

اجرا

بازی بیلیارد 9Ball

بازی بیلیارد 9Ball

بازی جذاب و سرگرم کننده برای افزایش دقت و قدرت محاسبه و هدف گیری

هزینه رایگان 428 اجرا

اجرا

بازی برج رنگین کمان

بازی برج رنگین کمان

بازی جذاب و سرگرم کننده برای افزایش دقت و همچنین سرعت عمل

هزینه رایگان 603 اجرا

اجرا

بازی جمع آوری آبنبات

بازی جمع آوری آبنبات

بازی جذاب و سرگرم کننده برای تقویت ذقت و سرعت عمل

هزینه رایگان 620 اجرا

اجرا

بازی شوت به دروازه سوتل

بازی شوت به دروازه سوتل

بازی جذاب و سرگرم کننده برای افزایش دقت

هزینه رایگان 406 اجرا

اجرا

بازی نبرد تانک های

بازی نبرد تانک های

یک بازی فکری، استراتژیک و رقابتی تک یا دو نفره

هزینه رایگان 450 اجرا

اجرا

بازی تطابق کارت

بازی تطابق کارت

بازی جذاب و سرگرم کننده برای تقویت دقت و البته سرعت عمل

هزینه رایگان 481 اجرا

اجرا

بازی پرتاب نارنجک

بازی پرتاب نارنجک

بازی جذاب و سرگرم کننده پرتاب نارنجک برای تقویت دقت در نشانه گیری

هزینه رایگان 494 اجرا

اجرا

بازی تشخیص تفاوت عکس

بازی تشخیص تفاوت عکس

بازی برای تقویت دقت، با دقت ببین و تفاوت های جزیی را پیدا کن

هزینه رایگان 431 اجرا

اجرا

بازی تکه های فکری

بازی تکه های فکری

برای تقویت قدرت فکر و محاسبه

هزینه رایگان 522 اجرا

اجرا

بازي فال کارت عنکبوتي

بازي فال کارت عنکبوتي

بازي تخمين شانس و تقويت دقت

هزینه رایگان 417 اجرا

اجرا

بازي رانندگی مطمئن

بازي رانندگی مطمئن

تمرین دقت و سرعت عمل

هزینه رایگان 477 اجرا

اجرا

بازي خط لوله

بازي خط لوله

بازی سرگرم کننده برای تقویت پیشبینی و قدرت محاسبه

هزینه رایگان 775 اجرا

اجرا

بازي شطرنج اتفاقی

بازي شطرنج اتفاقی

برای تقویت قدرت پیش بینی و دقت در عین سرعت عمل

هزینه رایگان 1191 اجرا

اجرا

بازي پارکینگ ماشین ها

بازي پارکینگ ماشین ها

بازی سرگرم کننده برای تقویت پیشبینی و قدرت محاسبه

هزینه رایگان 489 اجرا

اجرا

بازي اتللو

بازي اتللو

باری تقویت هوش و قدرت پیش بینی

هزینه رایگان 1071 اجرا

اجرا راهنما

بازي شبح اشکال

بازي شبح اشکال

تمرين شناسايي الگو، دقت و سرعت عمل

هزینه رایگان 679 اجرا

اجرا

بازي پازل 6 ضلعي

بازي پازل 6 ضلعي

براي تقويت دقت و سرعت عمل

هزینه رایگان 703 اجرا

اجرا

بازي پرنده تازه کار

بازي پرنده تازه کار

بازي جذابي براي تمرين دقت و سرعت عمل

هزینه رایگان 686 اجرا

اجرا

بازي نيمکت 2048

بازي نيمکت 2048

نسخه جديدي از بازي 2048 با ترکيب فيزيک برهمکنش اجسام دايره اي و هيجان بيشتر

هزینه رایگان 668 اجرا

اجرا

بازي ترکيب مکعب

بازي ترکيب مکعب

بازي فکري براي تقويت هوش و الگويابي

هزینه رایگان 677 اجرا

اجرا

بازي جدول سودوکو

بازي جدول سودوکو

براي تقويت دقت و هوش

هزینه رایگان 662 اجرا

اجرا راهنما

بازي جدول لغات فارسي

بازي جدول لغات فارسي

براي تقويت دقت عمل و سرعت، سعي کن کلمات را تو کوتاه ترين زمان پيدا کني

هزینه رایگان 681 اجرا

اجرا

بازي برج هانويي

بازي برج هانويي

براي تقويبت منطق و يادگيري شيوه تقسيم و حل در حل يک مسئله بزرگ

هزینه رایگان 824 اجرا

اجرا

بازي جدول لغات انگليسي

بازي جدول لغات انگليسي

براي تقويت دقت عمل و سرعت، سعي کن کلمات را تو کوتاه ترين زمان پيدا کني

هزینه رایگان 688 اجرا

اجرا

بازي پازل 16 تايي

بازي پازل 16 تايي

براي تقويت حافظه، هوش و قدرت پيش بيني ذهن، خونه هاي پازل رو مرتب کن

هزینه رایگان 685 اجرا

اجرا

بازی شلیک به اردک ها (نوستالژی دهه 60)

بازی شلیک به اردک ها (نوستالژی دهه 60)

قویت سرعت عمل، اردک ها رو هدف بگیر به یاد آتاری های قدیم و اون تفنگ هاشون

هزینه رایگان 684 اجرا

اجرا

بازی دوز 4 تایی

بازی دوز 4 تایی

تقویت آینده نگری و به چالش کشیدن ذهن با کمک هوش مصنوعی کامپیوتر

هزینه رایگان 691 اجرا

اجرا

بازی شلیک حباب

بازی شلیک حباب

تقویت هدف گیری، حباب ها رو نشونه بگیر

هزینه رایگان 710 اجرا

اجرا

بازی مین یاب

بازی مین یاب

تقویت قدرت استدلال و منطق

هزینه رایگان 760 اجرا

اجرا

بازی پارانوید

بازی پارانوید

تقویت پیش بینی زوایای عمل و عکس العمل، همچنین سرعت عمل افراد

هزینه رایگان 712 اجرا

اجرا

بازی 2048

بازی 2048

تقویت هوش جهت حل مسائل راهبردی یا استراتژیک

هزینه رایگان 1026 اجرا

اجرا