بازی تطابق کارت

بازی تطابق کارت

بازی جذاب و سرگرم کننده برای تقویت دقت و البته سرعت عمل

هزینه رایگان 53 اجرا

اجرا راهنما

بازی پرتاب نارنجک

بازی پرتاب نارنجک

بازی جذاب و سرگرم کننده پرتاب نارنجک برای تقویت دقت در نشانه گیری

هزینه رایگان 137 اجرا

اجرا راهنما

بازی تشخیص تفاوت عکس

بازی تشخیص تفاوت عکس

بازی برای تقویت دقت، با دقت ببین و تفاوت های جزیی را پیدا کن

هزینه رایگان 75 اجرا

اجرا راهنما

بازی تکه های فکری

بازی تکه های فکری

برای تقویت قدرت فکر و محاسبه

هزینه رایگان 170 اجرا

اجرا راهنما

بازي فال کارت عنکبوتي

بازي فال کارت عنکبوتي

بازي تخمين شانس و تقويت دقت

هزینه رایگان 78 اجرا

اجرا راهنما

بازي رانندگی مطمئن

بازي رانندگی مطمئن

تمرین دقت و سرعت عمل

هزینه رایگان 122 اجرا

اجرا راهنما

بازي خط لوله

بازي خط لوله

بازی سرگرم کننده برای تقویت پیشبینی و قدرت محاسبه

هزینه رایگان 115 اجرا

اجرا راهنما

بازي شطرنج اتفاقی

بازي شطرنج اتفاقی

برای تقویت قدرت پیش بینی و دقت در عین سرعت عمل

هزینه رایگان 480 اجرا

اجرا راهنما

بازي پارکینگ ماشین ها

بازي پارکینگ ماشین ها

بازی سرگرم کننده برای تقویت پیشبینی و قدرت محاسبه

هزینه رایگان 146 اجرا

اجرا راهنما

بازي اتللو

بازي اتللو

باری تقویت هوش و قدرت پیش بینی

هزینه رایگان 215 اجرا

اجرا راهنما

بازي شبح اشکال

بازي شبح اشکال

تمرين شناسايي الگو، دقت و سرعت عمل

هزینه رایگان 36 اجرا

اجرا راهنما

بازي پازل 6 ضلعي

بازي پازل 6 ضلعي

براي تقويت دقت و سرعت عمل

هزینه رایگان 46 اجرا

اجرا راهنما

بازي پرنده تازه کار

بازي پرنده تازه کار

بازي جذابي براي تمرين دقت و سرعت عمل

هزینه رایگان 42 اجرا

اجرا راهنما

بازي نيمکت 2048

بازي نيمکت 2048

نسخه جديدي از بازي 2048 با ترکيب فيزيک برهمکنش اجسام دايره اي و هيجان بيشتر

هزینه رایگان 28 اجرا

اجرا راهنما

بازي ترکيب مکعب

بازي ترکيب مکعب

بازي فکري براي تقويت هوش و الگويابي

هزینه رایگان 31 اجرا

اجرا راهنما

بازي جدول سودوکو

بازي جدول سودوکو

براي تقويت دقت و هوش

هزینه رایگان 19 اجرا

اجرا راهنما

بازي جدول لغات فارسي

بازي جدول لغات فارسي

براي تقويت دقت عمل و سرعت، سعي کن کلمات را تو کوتاه ترين زمان پيدا کني

هزینه رایگان 38 اجرا

اجرا راهنما

بازي برج هانويي

بازي برج هانويي

براي تقويبت منطق و يادگيري شيوه تقسيم و حل در حل يک مسئله بزرگ

هزینه رایگان 102 اجرا

اجرا راهنما

بازي جدول لغات انگليسي

بازي جدول لغات انگليسي

براي تقويت دقت عمل و سرعت، سعي کن کلمات را تو کوتاه ترين زمان پيدا کني

هزینه رایگان 48 اجرا

اجرا راهنما

بازي پازل 16 تايي

بازي پازل 16 تايي

براي تقويت حافظه، هوش و قدرت پيش بيني ذهن، خونه هاي پازل رو مرتب کن

هزینه رایگان 39 اجرا

اجرا راهنما

بازی شلیک به اردک ها (نوستالژی دهه 60)

بازی شلیک به اردک ها (نوستالژی دهه 60)

قویت سرعت عمل، اردک ها رو هدف بگیر به یاد آتاری های قدیم و اون تفنگ هاشون

هزینه رایگان 35 اجرا

اجرا راهنما

بازی دوز 4 تایی

بازی دوز 4 تایی

تقویت آینده نگری و به چالش کشیدن ذهن با کمک هوش مصنوعی کامپیوتر

هزینه رایگان 39 اجرا

اجرا راهنما

بازی شلیک حباب

بازی شلیک حباب

تقویت هدف گیری، حباب ها رو نشونه بگیر

هزینه رایگان 56 اجرا

اجرا راهنما

بازی مین یاب

بازی مین یاب

تقویت قدرت استدلال و منطق

هزینه رایگان 83 اجرا

اجرا راهنما

بازی پارانوید

بازی پارانوید

تقویت پیش بینی زوایای عمل و عکس العمل، همچنین سرعت عمل افراد

هزینه رایگان 56 اجرا

اجرا راهنما

بازی 2048

بازی 2048

تقویت هوش جهت حل مسائل راهبردی یا استراتژیک

هزینه رایگان 195 اجرا

اجرا راهنما

آمار
  • تعداد اعضا: 134
  • تعداد کلیه سولات طراحی شده: 2117
  • تعداد شاخه های درخت دانش: 2737