شیمی پایه یازدهم
اطلاعات بیشتر
دانش شیمی (1) ، شیمی در مسیر توسعه پایدار سازمان دبیرستان غیر انتفاعی فهام سال 1396 نیم فصل 1

این دوره برای دانش آموزان درس شیمی سال یازدهم جهت دسترسی بهتر و منسجم تر مطالب درسی و همچنین آزمون های هفتگی و همچنین ارسال تمارین کلاسی می باشد.

طراح

کارشناس ارشد متالورژی مدیر عامل موسسه صبا آموز ایرانیان نویسنده و جمع آورنده جزوات درسی فیزیک و ریاضی دبیرستان برگزار کننده دوره های خصوصی فیزیک مقطع دبیرستان

دیدگاه ها