اصول مهندسی و طراحی نرم‌افزار (Software Engineering)
اصول مهندسی و طراحی نرم‌افزار (Software Engineering)
اطلاعات بیشتر
دانش مهندسی نرم افزار سازمان

این دوره مخصوص دانشجویان درس اصول مهندسی و طراحی نرم‌افزار (مهندسی نرم افزار) رشته علوم و/یا مهندسی کامپیوتر (کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته) طراحی شده است. در این دوره، امکان مشاهده مطالب درسی، به اشتراک گذاری مطالب درسی، پرسش‌های تستی و پاسخ به تمرین‌های درسی فراهم می‌شوند.

سرفصل دوره
 • فایل‌های درس

 • فیلم‌های کلاس‌های آموزشی
  • گروه علوم کامپیوتر ترم دوم سال تحصیلی 96-97
   • SE-W01-S2-96-11-23-آشنایی با مهندسی نرم افزار
   • SE-W02-S1-961129-دوره های تکامل و مراحل مهندسی نرم افزار
   • SE-W02-2-961130-فعالیت های چتری و تکمیلی، ذینفعان نرم افزار
   • SE-W03-1-961206-مدل های بلوغ فرآیندی
   • SE-W03-2-961207-ادامه مدل ها فرآیندی+معرفی مدیریت پروژه
   • SE-W04-1-961213-مدیریت پروژه: سازماندهی و رهبری
   • SE-W04-2-961214-مدیریت پروژه: برنامه ریزی و زمان بندی
   • SE-W05-1-961220-ویژگی های مدیر پروژه، مقدمه مهندسی سیستم
   • SE-W05-2-961221-سلسله مراتب مهندسی سیستم و نمودارهای SCD و SFD
   • SE-W06-1-970119-ابزارهای مهندسی نرم افزار یا CASE
   • SE-W06-2-970120-فایل 6، مبانی و مفاهیم تحلیل (Analysis)
   • SE-W07-1-970126-ادامه مفاهیم تحلیل، آشنایی با موارد کاربری
   • SE-W07-2-970127-انواع مدل های تحلیل، مدل ساخت یافته
   • SE-W08-1-970202-سطوح DFD، معرفی CFD و PSPEC و CSPEC در مدل ساخت یافته
   • SE-W08-2-970203-مدل موجودیت رابطه در تحلیل ساختیافته برای داده ها
   • SE-W09-1-970216-معماری، سبک، ویژگی کیفی، تاکتیک، الگو، روش ارزیابی معماری SAAM
   • SE-W09-2-970217-بخش دوم مبحث معماری، سبک ها و ارزیابی آنها
   • SE-W10-1-970223-فایل 9-طراحی
   • SE-W10-2-970224-فایل 10-شیء گرایی
   • SE-W11-1-970230-نسل های برنامه نویسی، فایل 11: نمودار مورد کاربری
   • SE-W12-2-970231-نمودارهای فعالیت، تعاملی: توالی و همکاری
   • SE-W13-1-970306-نمودار کلاس، مهندسی معکوس (Reverse) و پیشرو (Forward)
   • SE-W13-2-970307-نمودارهای حالت، اجزا و استقرار؛ آزمون نرم افزار
   • 25:57:51

  • گروه علوم کامپیوتر ترم دوم سال تحصیلی 97-98
   • آشنایی با سرفصل درس، نمره دهی، سرفصل، شروع درس: آشنایی با نرم افزار
   • 01:09:38


 • آزمون‌ها و تمرین‌ها

در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
برچسب ها