مبانی کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت
مبانی کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت
طراح

دانشجوی دکتری نرم افزار کامپیوتر، مدرس، تحلیلگر و برنامه نویس دات نت :-)

پرسش و پاسخ