پردازش تصویر (Image Processing) با استفاده از پایتون (Python)
پردازش تصویر (Image Processing) با استفاده از پایتون (Python)
اطلاعات بیشتر
دانش سازمان


سرفصل دوره
 • منابع درسی

 • آزمون‌ها و تمرین‌های کلاسی

 • فیلم‌های کلاسی
  • کاشان 9782
   • آشنایی با درس
   • آشنایی با ویژگی‌های تصویر و کتابخانه PIL در پایتون
   • آشنایی با فضاهای رنگ و کتابخانه Numpy در پایتون
   • عملیات آماری-عملیات هندسی-فیلترهای نرم و تیز کننده
   • لبه یابی-بخش بندی تصویر-کتابخانه Numpy
   • کتابخانه Numpy: اندیس دهی و عملیات ریاضی-کتابخانه Scipy: جبر خطی
   • IP-S07-971218-Scipy-حل معادلات خطی-تبدیل فوریه-تبدیلات هندسی انتقال، چرخش، تغییر مقیاس و شیفت
   • IP-S08-971220-Scipy-عملیات باز و بسته و فرسایش و گشادگی-بهینه سازی
   • آشنایی با کتابخانه ترسیم نمودار matplot
   • آشنایی با کتابخانه یادگیری ماشین Pandas
   • هیستوگرام و استخراج ویژگی از تصاویر
   • آشنایی با الگوریتم های مختلف یادگیری ماشین
   • هوش مصنوعی و کاربردهای آن
   • آشنایی با امکانات کتابخانه OpenCV
   • آموزش کار با OpenCV-باز کردن، نمایش و ذخیره تصاویر و فیلم از فایل و دوربین
   • آموزش کار با OpenCV-توابع ترسیم اشکال خط، دایره، مستطیل، بیضی، متن-کنترل ماوس-درج کنترل میله ای-عملی
   • آموزش کار با OpenCV-اندازه گیری کارایی کدها و نکات آن-شروع عملیات های پردازش تصویر-تبدیل فضای رنگ-رد
   • آموزش کار با OpenCV-آستانه گیری اوتسو (Otsu)-تبدیلات هندسی در تصاویر شامل انتقال، مقیاس، دوران، تبدی
   • هموار کردن تصویر با استفاده از فیلترهای پایین گذر مانند گاوسی-عملیات های مورفولوژی-لبه یابی لاپلاس و
   • لبه یابی کنی (Canny)-هرم های تصاویر-تلفیق دو تصویر-فرم یا هیکل یا شکل ها (Contour)
   • بررسی تحدب یا گوژ در تصویر-مرز های مستطیلی و دایره ای و بیضی-ویژگی های تصویر مثل تناسب وجه و اندازه
   • نصب Opencv در پایتون-هیستوگرام تصاویر رنگی-شناسایی اشیاء به کمک رنگ-تبدیل فوریه گسسته سریع-فضاهای رن
   • طیف مغناطیسی-تبدیل فوریه معکوس-فوریه فیلترهای مختلف-تطابق الگو با الگوریتم هاف-بخش بندی (Segmentatio
   • 23:48:35


در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
برچسب ها