• سلام، نعیم لطفعلی هستم

    حدود 1 سال قبل به سوتل پیوسته ام

  • راه های ارتباطی

  • رزومه

  • عملیات