• سلام، محمد مهدی حسینی بیوکی هستم

  حدود 1 سال قبل به سوتل پیوسته ام

 • راه های ارتباطی

  پیوند
  پیوند
  پیوند
  پیوند
 • صفحات پروفایل

  Google Scholar

  صفحه شخصی من در Google Scholar


  Linkedin

  صفحه شخصی من در Linkedin


  ResearchGate

  صفحه شخصی من در ResearchGate


  Academia

  صفحه شخصی من در Academia


 • رزومه

 • عملیات