گروه سرگرمی
بازي پازل 16 تايي

براي تقويت حافظه، هوش و قدرت پيش بيني ذهن، خونه هاي پازل رو مرتب کن


بازي برج هانويي

براي تقويبت منطق و يادگيري شيوه تقسيم و حل در حل يک مسئله بزرگ


بازي جدول سودوکو

براي تقويت دقت و هوش


بازي ترکيب مکعب

بازي فکري براي تقويت هوش و الگويابي


بازي اتللو

باری تقویت هوش و قدرت پیش بینی


بازي شطرنج اتفاقی

برای تقویت قدرت پیش بینی و دقت در عین سرعت عمل


بازي رانندگی مطمئن

تمرین دقت و سرعت عمل


بازی تکه های فکری

برای تقویت قدرت فکر و محاسبه


بازی موش و پنیر

بازی جذاب و سرگرم کننده ی فکری برای تقویت هوش و قدرت تفکر


بازی پازل عکس

بازی جذاب و سرگرم کننده برای افزایش دقت و همچنین تقویت کننده هوش


بازی سرویس مدرسه

بازی جذاب و سرگرم کننده برای تقویت فکر و قدرت پیش بینی


بازی کلید گمشده

بازی جذاب و فکری برای افزایش دقت