گروه سرگرمی
بازی 2048

تقویت هوش جهت حل مسائل راهبردی یا استراتژیک


بازی جنگجوی هیرو

بازی سرگرم کننده و استراتژیک برای بهبود قدرت تمرکز و برنامه ریزی ابزاری


بازی پاسگاه سرخ

بازی جذاب و سرگرم کننده برای تقویت قدرت برنامه ریزی


بازی کشتی و هیولا

بازی جذاب و سرگرم کننده برای افزایش دقت و قدرت پیش بینی


بازی منطقه 90

بازی جذاب و استراتژیک برای نابودی سربازان مقابل