گروه سرگرمی
بازی پارانوید

تقویت پیش بینی زوایای عمل و عکس العمل، همچنین سرعت عمل افراد


بازي نيمکت 2048

نسخه جديدي از بازي 2048 با ترکيب فيزيک برهمکنش اجسام دايره اي و هيجان بيشتر


بازی هرس درخت سایت سوتل

بازی جذاب و سرگرم کننده برای تقویت سرعت عمل و دقت


بازی مهارت ماجراجویی

بازی جذاب و سرگرم کننده برای افزایش دقت و سرعت عمل


بازی همستر بازیگوش

بازی جذاب و سرگرم کننده برای تقویت سرعت عمل و دقت


بازی گل پینگ پنگ

بازی جذاب و سرگرم کننده برای بهبود دقت و سرعت عمل


بازی مهارت تایپ

بازی جذاب برای بهبود مهارت تایپ و همچنین بهبود سرعت تایپ


بازی زدن موش کور سایت سوتل

بازی جذاب و سرگرم کننده برای افزایش دقت و سرعت عمل