اجرا بازی کارت بازی اسپید

قوانین بازی:
1- شرکای بازی روبروی همدیگر می نشینند. کل امتیازات دو نفر در تیم باید برنده باشد تا امتیاز مثبت به آنها برسد.
2- کارت ها از 2 تا 9 و سرباز (10)، بی بی (11) و شاه (12 یا K) تشکیل شده اند و تک (کارت یک یا اصطلاحا خال)، ارزش بیشتر یعنی 14 را دارد. همچنین کارت های پیک (کاج سیاه رنگ)، بقیه کارت را مغلوب می کنند و از آنها سر تر هستند.
3- بازیکنان بایستی کارت همرنگ و هم نوع کارتی را بازی کنند که اولین نفر در هر دست بازی می کند، مگر اینکه نداشته باشند.
4- بازیکن شروع کننده نمی تواند پیک بازی کند مگر اینکه از قبل بریده شده باشد (یعنی توسط کسی بازی شده باشد).
5- دست های برنده ای که بیش از سبد مزایده هر کس برده شود، شمرده می شوند و هر 10 دست برنده مازاد، 100 امتیاز منفی دارد.
6- چنانچه کسی پیشنهاد مزایده صفر (پوچ) بدهد، یک امتیاز اضافه برای آن فرد وجود خواهد داشت در صورتی که بتواند واقعا هیچ دستی برنده نشود، در غیر اینصورت جریمه خواهد شد.
7- چشم بسته پوچ بازی کردن (Blind Nil)، دو برابر جایزه/جریمه نسبت به پوچ بازی کردن معمولی دارد.

به طور کلی شما بایستی در ابتدای بازی پیشنهاد کنید که من در این دست می توانم به تعدادی دست بگیرم یا به عبارتی برنده شوم. این عدد مزایده می تواند صفر (پوچ) یا عددی مثلا 1 یا 2 یا 3 و ... باشد. بعد شما بایستی حداقل این تعداد دست بگیرید وگرنه امتیاز منفی کسب خواهید کرد. بیش از این نیز نبایستی دست بگیرید وگرنه مجددا امتیاز منفی کسب خواهید کرد. شرط بردن در بازی این است که 500 امتیاز مثبت کسب کنید.


اجرا بازی کارت بازی اسپید