گروه سرگرمی
بازی 2048

تقویت هوش جهت حل مسائل راهبردی یا استراتژیک


بازی پارانوید

تقویت پیش بینی زوایای عمل و عکس العمل، همچنین سرعت عمل افراد


بازی مین یاب

تقویت قدرت استدلال و منطق


بازی شلیک حباب

تقویت هدف گیری، حباب ها رو نشونه بگیر


بازی دوز 4 تایی

تقویت آینده نگری و به چالش کشیدن ذهن با کمک هوش مصنوعی کامپیوتر


بازی شلیک به اردک ها (نوستالژی دهه 60)

قویت سرعت عمل، اردک ها رو هدف بگیر به یاد آتاری های قدیم و اون تفنگ هاشون


بازي پازل 16 تايي

براي تقويت حافظه، هوش و قدرت پيش بيني ذهن، خونه هاي پازل رو مرتب کن


بازي جدول لغات انگليسي

براي تقويت دقت عمل و سرعت، سعي کن کلمات را تو کوتاه ترين زمان پيدا کني


بازي برج هانويي

براي تقويبت منطق و يادگيري شيوه تقسيم و حل در حل يک مسئله بزرگ


بازي جدول لغات فارسي

براي تقويت دقت عمل و سرعت، سعي کن کلمات را تو کوتاه ترين زمان پيدا کني


بازي جدول سودوکو

براي تقويت دقت و هوش


بازي ترکيب مکعب

بازي فکري براي تقويت هوش و الگويابي