طراحی سیستم‌های شی گرا در زبان سی شارپ (Design of Object-Oriented Systems in C#)
طراحی سیستم‌های شی گرا در زبان سی شارپ (Design of Object-Oriented Systems in C#)
اطلاعات بیشتر
دانش زبان سی شارپ (#C) سازمان سال نیم فصل

این دوره مخصوص دانشجویان درس اصول طراحی شی گرا کارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی تکنولوژی کامپیوتر طراحی شده است. در این دوره، امکان مشاهده مطالب درسی، به اشتراک گذاری مطالب درسی، پرسش‌های تستی و پاسخ به تمرین‌های درسی فراهم می‌شوند. همچنین آموزش های تکمیلی از زبان سی شارپ در زمینه های مختلف مانند سایت وب سایت در این دوره قرار خواهد گرفت.

سرفصل دوره
 • فایل‌های درس
  • جزوه‌های کلاس

  • فیلم‌های کلاس شی گرایی دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی 96-2
   • OOinC#-961124-1-آشنایی با درس
   • OOinC#-961124-1-آشنایی با دات نت
   • OOinC#-961208-انواع داده ها، ساخت یک ماشین حساب ساده در کنسول
   • OOinC#-961215-ساخت یک برنامه کتابخانه
   • OOinC#-970121-1-نحوه ذخیره اطلاعات در فایل
   • OOinC#-970121-2-نحوه خواندن اطلاعات از فایل
   • OOinC#-970128-1-نحوه ساخت یک کنترل سفارشی برای تاریخ، آشنایی با مشخصه ها، تنظیم ترتیب تب ها
   • OOinC#-970128-2-کار با کنترل لیست باکس، ارث بری، ملغی کردن توابع پدر در وراثت برای toString
   • OOinC#-970204-تکمیل عملیات حذف کتاب، آشنایی با MessageBox، آشنایی با BindingSource
   • OOinC#-970211-پیاده سازی امکان جستجو، پیاده سازی ایندکسر
   • OOinC#-970218-پیاده سازی به روز رسانی، آشنایی با جعبه گروهی، متغیرهای ارجاعی و مقداری
   • OOinC#-970225-مفاهیم شی گرایی
   • OOinC#-970231-1-پیاده سازی مفاهیم شی گرایی در سی شارپ، بخش اول
   • OOinC#-970231-2-پیاده سازی مفاهیم شی گرایی در سی شارپ، بخش دوم
   • 12:43:37

  • فیلم‌ها و فایل‌های کلاس شی گرایی دانشگاه آزاد اصفهان 97-1-صبح
   • OO-CS-971-G1-S01-P1-970704-سرفصل و توضیحات اولیه درس
   • OO-CS-971-G1-S01-P2-970704-دات نت-ویژوال استودیو
   • OO-CS-971-G1-S01-P3-970704-انواع داده ها-ورودی و خروجی
   • OO-CS-971-G1-S02-P1-970711-انواع عملگرها، شرط ها
   • OO-CS-971-G1-S02-P2-970711-حلقه ها-توابع-آرایه ها
   • OO-CS-G1-S03-P1-970718-آشنایی با محیط گرافیکی ویندوز-ساخت ماشین حساب-جعبه متنی و دکمه
   • OO-CS-G1-S03-P2-970718-انواع پارامترها-داده های شمارشی-ساختارها-مقدمه شیءگرایی
   • OO-CS-G1-S04-P1-970725-کلید نقطه و عملیات های ماشین حساب
   • OO-CS-G1-S04-P2-970725-Rational-AccessLevel-AccessM.-Property-Format-Constructor-DefaultP.-UtilityM.
   • OO-CS-G1-S05-P1-970802-نرم افزار انبار-AnchorDock-MaskedTextBox-NumericUpDown-ComboBox-DatetimePicke
   • OO-CS-G1-S05-P2-970802-Operators-Overriding-Inheritance-DynamicPolymorphism-Abstract
   • OO-CS-G1-S06-P1-970809-ساخت کنترل سفارشی برای تاریخ شمسی-تنظیمات کمبوباکس-شماره تب
   • OO-CS-G1-S06-P2-970809-شروع پروژه ساخت چت کلاینت سروری با سوکت های TCP
   • OO-CS-G1-S07-P1-970823-پیاده سازی حذف یک موجودیت-ملغی کردن رفتار متد ToString کلاس object-آشنایی با
   • OO-CS-G1-S07-P2-970823-اتصال به پایگاه داده جهت انجام 4 عمل اصلی درج، حذف، آپدیت، جستجو و واکشی
   • OO-CS-G2-S07-P2-970823-اتصال به پایگاه داده جهت انجام 4 عمل اصلی درج، حذف، آپدیت، جستجو و واکشی
   • OO-CS-G1-S08-P1-970830-
   • OO-CS-G1-S08-P2-970830-
   • OO-CS-G1-S09-P1-970907-
   • OO-CS-G1-S09-P2-970907-
   • OO-CS-G1-S10-P1-970914
   • OO-CS-G1-S10-P2-970914-
   • OO-CS-G1-S11-P1-970921-
   • OO-CS-G1-S11-P2-970921-
   • OO-CS-G1-S12-P1-970928-
   • OO-CS-G1-S12-P2-970928-
   • 27:02:39

  • فیلم‌ها و فایل‌های کلاس شی گرایی دانشگاه آزاد اصفهان 97-1-بعد از ظهر
   • OO-CS-971-G2-S01-P1-970704-سرفصل و توضیحات اولیه درس
   • OO-CS-971-G2-S01-P2-970704-دات نت-ویژوال استودیو-متغیرهای پایه-ورودی و خروجی
   • OO-CS-971-G2-S02-P1-970711-عملگرها-شرط
   • OO-CS-971-G2-S02-P2-970711-حلقه ها-توابع-آرایه
   • OO-CS-G2-S03-P1-970718-آشنایی با محیط گرافیکی ویندوز-ساخت ماشین حساب-جعبه متنی و دکمه
   • OO-CS-G2-S03-P2-970718-انواع پارامترها-داده های شمارشی-ساختارها-مقدمه شیءگرایی
   • OO-CS-G2-S04-P1-970725-پیاده سازی نقطه و عملیات های ماشین حساب-کنترل کیبورد
   • OO-CS-G2-S04-P2-970725-اعداد بزرگ صحیح-آرایه پویا-سطوح دسترسی-پراپرتی-سازنده-this
   • OO-CS-G2-S05-P1-970802-AnchorDock-دفترچه تلفن-MaskedTextBox-NumericUpDown-DateTimePicker-RadioButton
   • OO-CS-G2-S05-P2-970802-تابع استاتیک-سربارگزاری عملگرها-Override ToString-Abstract
   • OO-CS-G2-S06-P1-970809-پراپرتی برای خواندن اطلاعات فرم ورودی-جعبه گروهی برای دکمه های رادیویی-عملگر
   • OO-CS-G2-S06-P2-970809-شروع پروژه ساخت چت نقطه به نقطه با سوکت های UDP
   • OO-CS-G2-S07-P1-970823-پیاده سازی حذف یک موجودیت-ملغی کردن رفتار متد ToString کلاس object-آشنایی با
   • OO-CS-G2-S07-P2-970823-اتصال به پایگاه داده جهت انجام 4 عمل اصلی درج، حذف، آپدیت، جستجو و واکشی
   • OO-CS-G2-S08-P2-970830-
   • OO-CS-G2-S09-P1-970907-
   • OO-CS-G2-S09-P2-970907-
   • OO-CS-G2-S10-P1-970914-
   • OO-CS-G2-S10-P2-970914-
   • OO-CS-G2-S11-P1-970921-
   • OO-CS-G2-S11-P2-970921-
   • OO-CS-G2-S12-P1-970928-
   • OO-CS-G2-S12-P2-970928-
   • 24:02:16

  • فیلم های کلاس طراحی وب
   • Web-CSharp-970530-IntroHTML
   • Web-CSharp-970606-P1-MoreHTMLandCSS
   • Web-CSharp-970606-P2-JavaScript
   • 02:38:54

  • فیلم‌ها و فایل‌های کلاس شی گرایی دانشگاه آزاد اصفهان 97-2-صبح
   • OO-G1-S01-971118-آشنایی با درس
   • OO-G2-S01-971118-آشنایی با درس
   • OO-1-1-971125
   • OO-1-2-971125
   • OO-1-1-971202
   • OO-1-2-971202
   • OO-1-1-971209-
   • OO-1-2-971209
   • OO-CS-1-1-971216
   • OO-CS-1-2-971216
   • OO-1-1-980122
   • OO-1-2-980122
   • OO-1-1-980129
   • OO-1-2-980129
   • OO-1-1-980212
   • OO-1-2-980212
   • OO-1-1-980219-c
   • OO-1-2-980219-c
   • OO-1-1-980226
   • OO-1-2-980226
   • OO-1-1-980302
   • OO-1-2-980302
   • 16:33:22

  • فیلم‌ها و فایل‌های کلاس شی گرایی دانشگاه آزاد اصفهان 97-2-بعد از ظهر
   • OO-G2-S01-971118-آشنایی با درس
   • OO-2-1-971125
   • OO-2-2-971125
   • OO-2-971202
   • OO-CS-2-1-971216
   • OO-CS-2-2-971216
   • OO-2-1-980122
   • OO-2-2-980122
   • OO-2-1-980129
   • OO-2-1-980212
   • OO-2-2-980212
   • OO-2-1-980219-c
   • OO-2-2-980219
   • OO-2-1-980226
   • OO-2-2-980226
   • OO-2-1-980302
   • OO-2-2-980302
   • OO-2-3-980219
   • 15:00:50


 • آزمون‌ها و تمرین‌ها

 • مطالب کلاسی

 • فیلم‌های کلاسی

در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
برچسب ها
پرسش و پاسخ
 1. بهشته مدرس
  حدود 4 ماه قبل

  استاد من از سایتتون دیونه شدم اصلا نمیتونم باهاش کار کنم

  1. بهزاد سلیمانی نیسیانی
   حدود 4 ماه قبل

   برای دیوانگی راه حلی ندارم اما اگه به طور مشخص مشکل تون رو بگید، شاید بتونم راهنمایی تون کنم

   در پاسخ به بهشته مدرس