آزمایشگاه پایگاه داده‌ها
آزمایشگاه پایگاه داده‌ها
اطلاعات بیشتر
دانش آزمایشگاه پایگاه داده سازمان سال نیم فصل

این دوره مخصوص دانشجویان درس آزمایشگاه پایگاه داده‌ها (با ابزار SQL Server) رشته علوم و/یا مهندسی کامپیوتر (کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته) طراحی شده است. در این دوره، امکان مشاهده مطالب درسی، به اشتراک گذاری مطالب درسی، پرسش‌های تستی و پاسخ به تمرین‌های درسی فراهم می‌شوند.

سرفصل دوره
 • فایل‌های درس

 • آزمون‌ها و تمرین‌ها

 • فیلم‌های کلاسی
  • کاشان 9672
   • DbLab-961123-آشنایی با نصب SQL Server
   • DbLab-961130-مروری بر ERD
   • DbLab-961207-ساخت یک جدول
   • DbLab-961214-داده مناسب برای تاریخ شمسی، نحوه قراردادن محدودیت بر روی ستون ها
   • DbLab-961221-فیلد محاسباتی یا مشتق، نحوه نوشتن تابع، تابع تبدیل تاریخ شمسی به میلادی در SQL،رابطه کل
   • DbLab-970120-پیاده سازی ارث بری، عدم امکان وجود دور در تنظیمات رابطه، تولید و اجرای اسکریپت از اشیا
   • DbLab-970127-تعریف کلید ثانویه، تعریف روال ذخیره شده (Stored Procedure)، درج داده خودکار برای تست
   • DbLab-970203-اتصال به پایگاه در برنامه ویندوزی سی شارپ (#C)
   • DbLab-970210-اتصال به پایگاه داده، حمله تزریق یا SQL Injection-ساخت دیتاست گرافیکی-ساخت فرم مدیریت ا
   • DBLab-970217-آشنایی با Anchor و Dock-قراردادن Combobox-ساخت View
   • DbLab-970224-کنترل داده ها خارج از GridView،ساخت کنترل تاریخ سفارشی فارسی،ساخت ارتباط بین دو جدول
   • DbLab-970231-Backup,Restore-Import,Export-Generate DB Script-Select can be Complex
   • DbLab-970307-آشنایی با رهانا (Trigger)
   • 15:49:35

  • کاشان 9782
   • مروری بر نمودار موجودیت رابطه و نحوه تحلیل آن
   • تحلیل نمودار ER مربوط به پایانه مسافربری
   • تحلیل ER مربوط به کتابخانه و بررسی جداول پایگاه داده آن
   • یاده سازی یک درخت در پایگاه داده، دسترسی به فرزندان و نوه ها یک گره
   • پرس وجوی یافتن نوه های مشترک گره های مختلف یک درخت
   • کوئری های بازگشتی در SQL برای محاسبه فاکتوریل و واکشی فرزندان و نوه ها یا یا اجداد یک گره
   • پیدا کردن فرزندان یا اجداد یک گره به کمک جدول موقتی و حلقه و دستور درج
   • متغیرهای جدولی (Table Variable) در مقابل جداول موقت (Temp Table)
   • پیدا کردن تعداد بچه ها و نوه های یک گره
   • کاربرد join در کنار هم قراردادن نتایج چندین پرس و جو (کوئری یا Query)-ساخت اسکریپت از کل پایگاه داده
   • 05:08:37


در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
برچسب ها