مبانی کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت
مبانی کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت
اطلاعات بیشتر
دانش مبانی کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت سازمان سال نیم فصل 1

این درس برای دانشجویان حسابداری است

سرفصل دوره
در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
برچسب ها