گروه سرگرمی
بازی تخته نرد سایت سوتل

بازی جذاب و سرگرم کننده تقویت قدرت محاسبه و تفکر


بازی محاصره قلعه سایت سوتل

با انتخاب صحیح تخریب ستون ها قلعه را از محاصره خارج کنید


بازی کارت بازی اسپید

بازی جذاب کارت بازی بادقت و در نظر گرفتن قوانین بیشترین امتیاز را کسب کنید


بازی برج دفاعی هیولا

بازی جذاب و سرگرم کننده برای افزایش قدرت فکر و دقت


بازی کارتی بی دل

در این بازی کارت (ورق)، از دل (قلب) و 13 پیک دوری کنید تا پیروز شوید


بازی دهکده سودوکو

بازی جذاب جدول اعداد سودوکو


بازی کلید گمشده

بازی جذاب و فکری برای افزایش دقت


بازی سرویس مدرسه

بازی جذاب و سرگرم کننده برای تقویت فکر و قدرت پیش بینی


بازی پازل عکس

بازی جذاب و سرگرم کننده برای افزایش دقت و همچنین تقویت کننده هوش


بازی موش و پنیر

بازی جذاب و سرگرم کننده ی فکری برای تقویت هوش و قدرت تفکر


بازی تکه های فکری

برای تقویت قدرت فکر و محاسبه


بازي رانندگی مطمئن

تمرین دقت و سرعت عمل