پردازش تصویر
پردازش تصویر
اطلاعات بیشتر
دانش سازمان
سرفصل دوره
 • منابع درسی

 • فیلم‌های کلاسی
  • کاشان 9782
   • آشنایی با درس
   • آشنایی با ویژگی‌های تصویر و کتابخانه PIL در پایتون
   • آشنایی با فضاهای رنگ و کتابخانه Numpy در پایتون
   • عملیات آماری-عملیات هندسی-فیلترهای نرم و تیز کننده
   • لبه یابی-بخش بندی تصویر-کتابخانه Numpy
   • کتابخانه Numpy: اندیس دهی و عملیات ریاضی-کتابخانه Scipy: جبر خطی
   • IP-S07-971218-Scipy-حل معادلات خطی-تبدیل فوریه-تبدیلات هندسی انتقال، چرخش، تغییر مقیاس و شیفت
   • IP-S08-971220-Scipy-عملیات باز و بسته و فرسایش و گشادگی-بهینه سازی
   • آشنایی با کتابخانه ترسیم نمودار matplot
   • آشنایی با کتابخانه یادگیری ماشین Pandas
   • هیستوگرام و استخراج ویژگی از تصاویر
   • آشنایی با الگوریتم های مختلف یادگیری ماشین
   • 13:14:07


 • آزمون‌ها و تمرین‌های کلاسی

پرسش و پاسخ